Skitseringsfasen
Tilbudsfasen
Projekteringsfasen
Udførelsesfasen

Skitseprojekt:
Et besøg af 1- 1½ times varighed hvor vi taler om bygherrens ideer, ønsker og behov. Til dette møde skal bygherren have relevante papirer klar: målfaste tegninger af huset, lokalplaner, BBR og evt. skitser. At have en prioriteret liste over ønskerne, herunder den økonomiske ramme, er også en god ide. Herefter udarbejdes et skitseforslag på baggrund af samtalen, samt evt. et skøn over projektets økonomi.

Tilbudsfasen:
Efter vi i fællesskab har fået fastlagt jeres ønsker til projektet, udarbejdes der et tilbud. Tilbuddet vil indeholde de på mødet og efterfølgende korrespondance besluttede ting. Priserne varierer som bekendt efter produkt, og det er derfor en god ide på forhånd at gøre sig tanker, om hvilke materialer der ønskes benyttet til byggeriet. Her tænkes på fx fliser til gulve/vægge eller om der skal tegl eller natur­skiffer på taget.

Projekteringsfasen:
Dette er den fase, hvor de byggetekniske (CAD) tegninger bliver til. Dette materiale bruges som grundlag for ansøgningen om byggetilladelse hos myndighederne. Det kan også bruges som byggetegninger til håndværkerne. Som en del af denne fase kan indgå det for myndighederne og for udførelse af opgaven nødvendige ingeniørarbejde. Varmetabs beregninger, statiske beregninger, stabilitetsvejledninger og funderingsforhold er eksempler på nødvendige beregninger.

Udførelsesfasen:
Udførelse af det planlagte byggeri med aflevering efter tilbudsfasen aftalte tidsplan.