Efter vi i fællesskab ved et møde hos jer, har fået fastlagt jeres ønsker til projektet, udarbejdes der et tilbud.

Tilbuddet vil indeholde de på mødet og efterfølgende korrespondance besluttede ting. Tilbuddet vil som oftest være gældende i 30 dage fra brevdato.

Skulle det ske, at tilbuddet først accepteres fx 1 år efter udarbejdelsen, kan en indeksregulering komme på tale.

Priserne varierer som bekendt efter produkt, og det er derfor en god ide på forhånd at gøre sig tanker, om hvilke materialer der ønskes benyttet til byggeriet. Her tænkes på fx fliser til gulve/vægge eller om der skal tegl eller natur­skiffer på taget.

Naturligvis kan vi også bidrage med god rådgivning inden for produktvalg.