Høyer Byg A/S udfører selv – eller i samarbejde med Bjarking, rådgivende ingeniører og arkitekter – skitseforslag baseret på jeres ønsker, hvor vi naturligvis tager højde for jeres økonomiske rammer for projektet.

Skitseforslaget udarbejdes efter et møde hos jer, hvor det vil være en god ide, at I forinden har indhentet tegninger på det eksisterende byggeri hos kommunen.

Der kan også udarbejdes et prismæssigt overslag for projektet. Over­slaget er ikke lige så detaljeret som et endeligt tilbud, men med vores mangeårige erfaring vil overslag og endeligt tilbud ligge tæt op af hinanden.