Høyer Byg A/S udfører selv – eller i samarbejde med Bjarking, rådgivende ingeniører og arkitekter – skitseforslag baseret på jeres ønsker, hvor vi naturligvis tager højde for jeres økonomiske rammer for projektet.

Skitseforslaget udarbejdes efter et møde hos jer, hvor det vil være en god ide, at I forinden har indhentet tegninger på det eksisterende byggeri hos kommunen.

Der kan også udarbejdes et prismæssigt overslag for projektet. Over­slaget er ikke lige så detaljeret som et endeligt tilbud, men med vores mangeårige erfaring vil overslag og endeligt tilbud ligge tæt op af hinanden.

Mange års erfaring inden for byggebranchen

Hos Høyer Byg tilbyder vi mange forskellige ydelser inden for byggebranchen. Vi kan bl.a. være behjælpelige med efterisolering, nyt tag, vinduer og døre og meget mere.

Kontakt os i dag på telefon 46 14 12 66 eller mail Info@hoyer-byg.dk og hør nærmere.