Specielt i ældre huse oplever mange, at kælderen ikke er høj nok, og som følge heraf kun kan benytte kælderen som opbevaringsrum.

Høyer Byg A/S forestår udgravning af kældere med efterfølgende lægning af nyt gulv og eventuelt en ny opdeling af rummet.

Omfangsdræn

Inden for de sidste år har det været højaktuelt med dræn og sikring mod vandindtrængen, det er ikke sjovt at komme hjem til 20 cm vand i kælderen.

Vand i kælderen kan have flere årsager

 • Dårlige kommunale kloaker
 • Højt grundvand
 • At jorden omkring huset ikke kan optage vandet, det løber ned langs husets fundament
 • Utætte kloakker

Men vi kan råde og vejlede i tiltag, der sikrer en tør kælder, herunder

 • Omfangsdræn
 • Pumpning af vand
 • Fugtspærrer på mur og beton
 • Vandtætning af gulve
 • Udvendig isolering med dræneffekt
 • Tilbageløbsikring i kloaksystemet
 • Gulvafløb med tilbageløbssikring

Så kontakt trygt os, hvis du vil sikre din kælder.